Aktivér dit brand og få målbar større effekt af din branding

Branding er din virksomheds eller dit produkts personlighedstræk. Det er ligesom mennesker. Nogle er modige, andre er ansvarlige. Andre igen sjove og fulde af ballade. Hos Relevans kan du få hjælp til at definere dit brand. På basis af adfærdspsykologisk indsigt og vores praktiske brandingmodeller kan vi udforme din kommunikation og markedsføring, så dit brand styrkes markant.

Din branding afspejler de følelser, din virksomhed eller dine produkter vækker hos din målgruppe. Forskellige personer er tiltrukket af forskellige brands baseret på vores personlighed, præcis som tiltrækningen mellem mennesker. Og det er vores følelser, der bestemmer, hvad vi bliver tiltrukket af. Derfor gælder det om at skabe en følelse, som din målgruppe kan handle på.


LÆS OGSÅ: "Han overtalte mig til at gå i seng med sig"


Hvilken plads skal dit brand have i målgruppens bevidsthed? Hvilke værdier vil du stå for? Hvilket udbytte får dine kunder af at vælge dig frem for konkurrenterne?

Du kan få svaret på disse spørgsmål efter en ½-dags branding workshop med Relevans.

LÆS OM GRATIS SEMINAR:
Digital Strategi – tips, tricks og eksempler!

Kommunikationsplatform – uden fundament vælter dit hus

Inden vi går i gang med det kreative udviklingsarbejde for dig, skal vi være enige om fundamentet. Og her gør vi brug af forskellige metoder og modeller, som definerer dit brand.

Med kommunikationsplatformen som rettesnor og adfærdspsykologisk indsigt udarbejder vi et oplæg til grafisk design og eventuelt pay-off og eksempler på tekst for at illustrere den sproglige tone-of-voice. Når du er tilfreds med oplægget, kan vi rulle dit nye koncept ud over hele paletten med grafiske elementer, foto, illustrationer, video og tekst. Se relevante cases her

Case: Start-up firmaet Ample fik logo og visuel identitet

Brand Association Model – så er vi i gang!

Denne model bruges til at få en hurtig idé, om hvilke ord du gerne vil ”eje” i markedets bevidsthed. Hvad skal de sige om dit brand eller din virksomhed ude i det virkelige liv?

Vi bruger flere modeller i vores arbejde med branding.
SE OGSÅ: Relevans’ arbejdsmodel – RMMS

Brand Character – hvis dit brand var et menneske

Med udgangspunkt i analyser og hvad vi i øvrigt ved om dit brand/firma (og konkurrenternes brand), vælger vi fire tillægsord, som bedst beskriver brandet som var det en person.

Summen af brandets kommunikation skal udtrykke disse fire egenskaber. Ikke nødvendigvis sådan, at alle kampagneelementer ALTID skal udtrykke alle fire egenskaber. Men helhedsindtrykket af dit brand skal kunne beskrives med de fire ord.

Positioning statement – dit overordnede budskab til målgruppen

Positioning statement er den kortest mulige beskrivelse af din kommunikationsstrategi. Hvad er det, der skal kommunikeres til hvem? Dette danner udgangspunkt for det kreative koncept, som er svaret på, hvordan det skal kommunikeres. 

Positioning statement

Til (målgruppe) ___________________________________________________________________________________

tilbyder din virksomhed (løftet – kundeudbytte)  __________________________________________________________

fordi (de mest tungtvejende facts der støtter)  __________________­­­­­__________________________________________

Relevans Brand Types
- Jungs personlighedstyper anvendt på dit brand

Hvilken menneskelig personlighed, skal dit brand skal afspejle?

For at beskrive dit brand på en mere operationel måde arbejder vi hos Relevans med Brand Types, baseret på psykologen C. G. Jungs personlighedstyper.

Det centrale i Jungs personlighedstyper er teorien om, at mennesket har fire basale bevidsthedsfunktioner: Sansning, intuition, tænkning og følelse. Alle mennesker – og brands – er typisk en blanding af disse fire funktioner, som er parvist modsatrettede. Læs mere om Jungs personlighedstyper her

Målrettede temaer og budskaber


Temaer og budskaber skal tilrettes dine forskellige målgrupper. Arbejder du på B2B markedet, vil du typisk have mange målgrupper – brugere, forhandlere, grossister, influenter og andre stakeholders.

Læs mere om salgs-og-holdningskampagner – og se relevante cases

Og så skal du selvfølgelig huske den interne markedsføring – eller endnu bedre: intern inddragelse.